此為滑鼠over效果,如不支援不影響使用
 
KS動態筆順坊小楷
 
 
字的藝廊
(搜尋到: 35 張)
 
再寫一次
大楷
中楷
小楷
 
 
簡體
部首
辵/辶
構字積木
 
國語拼音
ㄏㄨㄟˊ  
漢語拼音
huiˊ  
類似構字

蛔 

筆劃(繁)
10
筆劃(簡)
6
易混淆字

 

常用詞 1

巡迴、迴響(echo)

常用詞 2

●迴、迴繞 [Google images]
●縈迴、迴流
●迴盪、迴響(echo)
●巡迴(circuit; go around)
 巡迴巴士(shuttle bus)[Google images]
 巡迴演唱會(concert tour)[Google images]
●迴轉(U-turn)
 禁止迴轉(No U-Turn)[Google images]
 迴轉壽司conveyor belt sushi)[Google images]
迴紋針/回紋針(paper clip)[Google images]
迴腸ileum)[Google images]
迴力鏢boomerang)[Google images]
迴廊 [Google images]
 (cloister; winding corridor)
 《迴廊談話》[Google images]
 ※ 總統蔡英文
●迴旋、迴旋空間
迴旋處 (hk)/圓環 (tw)/環島 (cn)roundabout)[Google images]
 迴旋踢 [Google images]
 迴旋曲rondo)[Google images]
●迂迴(indirect; roundabout)、迂迴前進
 迂迴曲折、迂迴戰術
●迴避(avoid; sidestep)
 肅靜、迴避 [Google images]
 利益迴避 [Google images]
 迴避制度rule of avoidance)[Google images]
●低迴不已、九迴腸
迴文palindrome)、迴文詩/回文詩 [Google images]
----------
迴圈/程式迴圈(for loop)[Google images]
迴歸分析regression analysis
----------
迴光返照
 (terminal lucidity / rally before death / end-of-life rally)
迴向 [Google images]
 (merit transference; pariṇāmanā)
輪迴Saṃsāra; continuous flow)
 六道輪迴 [Google images]
 ※ 六道:天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道。

==========
[tw]
※「迴/回」有時通用。
北回歸線Tropic of Cancer)[Google images]
北回歸線太陽館Tropic of Cancer Monument)[Google images]
 ※ 台灣.嘉義縣.水上鄉
----------
北迴鐵路/北迴線(North-Link Line)[Google images]
 ※ 位於台灣東部,蘇澳到花蓮,88 公里。
南迴鐵路South-Link Line)[Google images]
 ※ 位於台灣南部,貫穿中央山脈,共 98 公里。
南迴公路South-Link Highway)[Google images]
 ※ 屏東縣楓港至台東縣馬蘭,約 112 公里。被譽為台灣〝最美〞公路。

日常口語

(尚無資料)

日常成語

●峰迴路轉、千迴百轉
●蕩氣迴腸、迴腸寸斷
●流風迴雪
●午夜夢迴、低迴不已
迴光返照terminal lucidity
●起死迴生/起死回生

常見音譯

(尚無資料)

經典名句
 1. 彷彿兮若輕雲之蔽月,飄搖兮若流風之雪。
  《洛神賦》三國.曹植
 2. 相思若圈, 枕席生流泉。
  《去婦詞》唐.李白
 3. 噫!吁唏!危乎高哉!
  蜀道之難、難於上青天!
  上有六龍回日之高標,下有衝波逆折之川。
  《蜀道難》唐.李白
 4. 蜀國曾聞子規鳥,宜城還見杜鵑花。
  一叫一腸一斷,三春三月憶三巴。
  《宣城見杜鵑花》唐.李白?/《子規》杜牧?
 5. 風急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛
  無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。
  《登高》唐.杜甫
 6. 輪台東門送君去,去時雪滿天山路。
  路轉不見君,雪上空留馬行處。
  《白雪歌送武判官歸京》唐.岑參
 7. 城上高樓接大荒,海天愁思正茫茫。.........
  嶺樹重遮千里目,江流曲似九腸。
  《登柳州城樓寄漳汀封連四州刺史》唐.柳宗元
 8. 水竹夾小徑,縈繞川岡。
  仰看晚山色,俯弄秋泉光。
  《朝回遊城南》唐.白居易
 9. 九月西風興,月冷霜華凝。
  思君秋夜長,一夜魂九升。
  二月東風來,草坼花心開。
  思君春日遲,一日腸九
  《長相思》唐.白居易
 10. 天長地久無終畢,昨夜今朝又明日。.........
  去復去兮如長河,東流赴海無波。
  《浩歌行》唐.白居易
 11. 一條秋水琉璃色,闊狹才容小舫
  《題龍門堰西澗》唐.白居易
 12. 竹屋清江上,風煙四五家。.........
  雨到魚翻浪,洲鳥傍沙。
  《宿漁家》唐.劉威
 13. 別夢依依到謝家,小廊合曲闌斜。
  多情只有春庭月,猶為離人照落花。
  《寄人》五代.張泌
 14. 年年今夜,月華如練,長是人千里。
  愁腸已斷無由醉,酒未到、先成淚。
  殘燈明滅枕頭敧,諳盡孤眠滋味。
  都來此事,眉間心上,無計相避。
  《御街行》宋.范仲淹
 15. 石鬥灘,劍門關,上青天不如行路難!
  世事圈,春色闌珊,人老且投閒。.........
  梅亭十二闌,茅屋兩三間。
  看!一帶好江山。
  《投閒即事》元.張可久
 16. 忽跳出一個通背猿猴......高叫道:
  「......如今五蟲之內,惟有三等名色不伏閻王老子所管。」
  猴王道:「你知哪三等人?」
  猿猴道:
  「乃是佛與仙與神聖三者,
   躲過輪,不生不滅,與天地山川齊壽。」......
  猴王聞之,滿心歡喜道:
  「我明日就辭汝等下山,雲遊海角,遠涉天涯,
   務必訪此三者,學一個不老長生,常躲過閻君之難。」
  噫!這句話,頓教跳出輪網,致使齊天大聖成。
  《西遊記》明.吳承恩
 17. 判官......領太宗出離了枉死城中,奔上平陽大路,飄飄蕩蕩而去。
  前進多時,卻來到六道輪之所。......
  唐王問曰:「此意何如?」......
  判官道:
  「......這喚做六道輪
   那行善的,昇化仙道;
   盡忠的,超生貴道;
   行孝的,再生福道;
   公平的,還生人道;
   積德的,轉生富道;
   惡毒的,沉淪鬼道。」
  《西遊記》明.吳承恩
 18. 只見那座山,真是好山:
  高山峻極,大勢崢嶸。......
  崖前草秀,嶺上梅香。......
  澗水有情,曲曲灣灣多遶顧;
  峰巒不斷,重重疊疊自週。......
  又見些花開花謝山頭景,雲去雲來嶺上峰。
  《西遊記》明.吳承恩
 19. 公主道:
  「你既會降妖伏怪,如今卻怎樣拿他?」
  行者說:
  「妳且避,莫在我這眼前:倘他來時,不好動手腳,
   只恐妳與他情濃了,捨不得他。」
  《西遊記》明.吳承恩
 20. 次日,湘雲便請賈母等賞桂花。......
  賈母因問:「哪一處好?」......眾人往藕香榭來。
  原來這藕香榭蓋在池中,四面有窗,左右有廊,也是跨水接峰,後面又有曲折橋。
  《紅樓夢》清.曹雪芹
當代文摘
 1. 》(Turn Around)
  有一些聲音 在我的胸懷
  路轉 如此糾纏
  一天又一天 一年又一年
  不知道何時 才能向你說句話。
  越過千山萬水 已忘記疲倦的我
  向晚的城市 夜色未淹沒。
  你用你的一切 等待我的漂泊~
  我用我的漂泊 等待你的一切~
  你用你的一切 等待我的漂泊~
  我用我的漂泊 等待你的一切~
  有一些聲音 在我的胸懷
  路轉 如此糾纏
  一天又一天 一年又一年......
  [song] 《迴》(Turn Around)李恕權
 2. 我的四個假想敵,不論是高是矮,是胖是瘦,是學醫還是學文,遲早會從我疑懼的迷霧裡顯出原形,一一走上前來,或迂曲折,囁嚅其詞,或開門見山,大言不慚,總之要把他的情人,也就是我的女兒,對不起,從此領去。
  我的四個假想敵》余光中,1980
 3. 從排雲山莊出發,雲也一路跟著逡巡.........。如果是寒冬,這裡必是雪國,而此刻月明星燦,則為雲的住所。我們一路踏著往復回繞的羊腸小徑,以迂的步伐、沉穩的姿勢,叩問雲的去處。
  雲的家鄉》向陽,2003
 4. 華人社會受到一些民間信仰的影響,常會以為,這輩子際遇不順的人,必然是上輩子做了壞事,所以才會在這輩子受罰。有這樣的想法,很容易會怪罪孩子,或怪罪自己。.........
  有了這樣的孩子來到家裡,的確,父母親要付出比別人多得多的擔心、辛苦,但這和還債或罪過的輪沒有任何關係.........
  《後記1》智障兒不是討債者,父母也不是受罰者》陳長文,2005
 5. 我每次行經破落的宿舍區和冷清的街道時,總會習慣性地抬頭去看僅剩的那二根煙囪。歷經八十多年的興衰起伏,諸多往事就像煙塵般消失無蹤,只有它們仍兀自矗立在虎尾的天空下,光返照,彷彿在憑弔過往那段輝煌的歷史。
  兀自聳立的煙囪》古蒙仁
 6. 這次的虎尾溪之旅,是我第一趟的冒險之旅,.........那原野的風光和溪流的美景,在我內心引起的響和投影,已超越了童年懵懂的印象,而成為對美的嚮往和對寧靜世界的追求。
  虎尾溪的浮光》古蒙仁,2006
 7. 「one-night-in--beijing」是十年前陳昇唱紅的,可笑自己從來也沒有聽過。就點唱吧!終於聽到了完整的歌曲.........,旋律別具風格,再加上挑逗思古幽情的歌詞,確能讓人聽了為之低;但歌詞太長了,除了「one-night-in--beijing」,其餘都是模糊的。
  今夜--在北京》黃啟方,2007
 8. 匆匆我已邁入中年,午夜夢,四壁闃然,唯時聞誦經聲如絲如縷,穿牆而來。我常凝神諦聽,若有還無,乃知那是父親的魂魄,化為梵唱,正在庇蔭他的子孫,也為眾生而祈福。
  梵唱》古蒙仁,2007
 9. 那閒置許久的唱盤又呼嚕嚕地轉動──
  「Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore?……」
  姐瞇閉眼睛跟著哼唱,神情如癡如醉……,突然間,那沙沙的收音機重新活了過來,唱針神奇解讀唱盤的紋線,繞出讓我百思不解的默契與關連。
  童年玫瑰》方秋停,2009
 10. 十二歲的孩子如今已步入中年,遍嚐人生的各種滋味之後,再喝咖啡而且是不加糖的咖啡,不但不覺得苦,反而感到微苦之後的回甘,餘味悠長。特別是飯後喝一杯咖啡,香、醇、甘、美的滋味盪在喉嚨裡,成為美食之後一個圓滿的句點。
  西餐的滋味》田新彬
時事新聞
 1. 男子網路上以一枚「紋針」〝以物易物〞,14 次後換到一棟房子
  (Man trades up from a paperclip to a house)
  (科技生活,2006/07/11)
 2. 江○「巡演唱會」又漏了○○市,「歌迷」求立委〝請命〞
  (華人娛樂,2013/01/16)
 3. 「文化部長」龍○○:〝午夜夢〞時,〝後悔〞當「部長」
  「內政部長」李○○:決定接任後就很努力做事 ,沒時間〝午夜夢
  (台灣政治,2013/05/23)
 4. 宣○○〝迂〞「避稅」,法院判補巨稅
  (台灣政治,2013/06/26)
 5. 王○○出招,對馬總統〝沒半句重話〞,替未來〝預留〞「旋空間」
  (台灣政治,2013/09/11)
 6. 嗓音〝高亢〞的楊○○加盟○○,改以〝低〞的「嗓音」唱情歌
  (台灣娛樂,2014/01/08)
 7. 分析/「比特幣」兩月狂漲 80% ,〝起死回生〞還是〝光返照〞?
  (Bitcoin is back: Price quietly jumps 80% from April low)
  (科技產業,2014/06/04)
 8. 〝被追問〞與劉○○「婚期」,吳○○幽默〝避〞「問題」
  (華人娛樂,2014/07/22)
 9. 淋「冰水桶」〝響熱烈〞,1 個月募款 30 億
  (Thank You! The ALS Ice Bucket Challenge Has Raised $100 million!)
  (國際新聞,2014/08/30)
 10. 「北線」〝一票難求〞
  「交通部長」葉○○鼓勵民眾採鐵、公路聯運方式
  (台灣交通,2014/10/02)
 11. 民進黨 (DPP)〝質疑〞縣長吳○○未〝利益避〞,縣府:指控不實
  (台灣政治,2014/11/11)
 12. 老翁〝違規轉〞,害兩輛「遊覽車」追撞
  (台灣新聞,2014/12/04)
 13. 學民召集人黃○○:希望梁振英〝不要避〞問題
  (香港政治,2014/12/05)
 14. 「香奈兒」春夏新品推「力鏢」,〝惹毛〞「澳洲原住民」
  (Chanel’s $1325 boomerang condemned as "cultural appropriation")
  (Chanel’s Boomerang Comes Back to Hit It)
  (國際報導,2017/05/16)
 15. 九首「文詩」,「漢字」真是太神奇
  (中華文化,2018/05/30)
 16. 〝肅靜、避〞?
  「軍校」畢業典禮,封路、小學停課,只因「小英總統」要〝駕到〞?
  (台灣政治,2018/06/27)
 17. 站上第一線領導!蔡總統推出《廊談話》直播,適時回應「時事」
  (台灣政治,2018/12/06)
 18. 微軟正開發沒有「圈」的「程式語言」Bosque
  (Microsoft debuts Bosque – a new programming language with no loops)
  (科技產業,2019/04/22)
 19. 〝調節〞「過度飲食」,關鍵在「大腦圈」
  (Hedonic Eating and the “Delicious Circle”: From Lipid-Derived Mediators to Brain Dopamine and Back)
  (研究報導,2019/04/24)
 20. 「小倆口」吵架,男友念《心經》替她〝向〞,李○○:慶幸遇到他
  (台灣娛樂,2019/06/25)
 21. 挑戰「踢瓶蓋」,美國掀起「旋踢」風潮
  (The Bottle Cap Challenge that’s spin kicking its way to viral fame)
  (美國報導,2019/07/02)
 22. 達賴喇嘛:我的「輪」我決定,永遠不會落入中國手中
  (China cannot decide my successor: Dalai Lama)
  (國際新聞,2019/07/16)
 23. 太魯閣國家公園《峽谷音樂節》登場,「天籟之音」〝盪〞在峽谷間
  (台灣藝文,2019/10/26)
 24. 台灣〝最美〞公路!
  「南公路」〝最後一哩路〞完工,年底前通車
  (台灣交通,2019/11/22)
 25. 日、韓「軍情協定」〝峰路轉〞!兩國同意 12 月舉辦「首腦會談」
  (South Korea opts not to terminate intel-sharing pact with Japan)
  (國際政治,2019/11/25)
backtop